Các bước liên hệ CSKH và đại lý.

Để nâng cao tính bảo mật và thuận tiện, các bạn có thể dùng phần mềm TeleSafe liên hệ với bộ phận CSKH và Đại lý để nhận hỗ trợ 24/7.

https://telesafe.me/

Sau khi bạn tải và cài đặt thành công, bạn có thể làm theo những bước sau để liên hệ bộ phận CSKH hoặc Đại lý.

1. Liên hệ CSKH:


Bước 1: Click vào Contacts

Bước 2: Chọn cổng game (nhân vật của bạn chơi cổng nào thì click cổng đó) để liên hệ. (ảnh hướng dẫn đang chọn cổng GamVip)

Bước 3: Gửi nội dung bạn mong muốn để chat với bộ phận CSKH hoặc gọi điện trực tiếp để trò chuyện.

2. Liên hệ Đại lý:

Bạn làm tương tự như khi liên hệ với bộ phận CSKH.

Bước 1: Click vào Contacts

Bước 2: Chọn đại lý của từng cổng game (bạn muốn giao dịch cổng nào thì click cổng đó) để liên hệ. (ảnh hướng dẫn đang chọn đại lý của cổng game GamVip)

Bước 3: Gửi nội dung bạn mong muốn để chat với đại lý bạn chọn hoặc gọi điện trực tiếp để trò chuyện.